Nyomtatványok

Tisztelt Eb tartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Tarnabod Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen 2021 március 31. napjáig.
Az ebösszeíró adatlap Tarnabod Község hivatalos weboldaláról is letölthető: https://tarnabod.hu/

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton postacím: Tarnabod Községi Önkormányzata 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7.
  • elektronikusan (aláírva, beszkennelve) az hivatal@tarnabod.t-online.hu
  • személyesen a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3369 Tarnabod, Kossuth tér 7 ) tekintettel a vészhelyzetre a hivatal ajtajánál erre a célra kihelyezett dobozba.

A 2021 évi ebösszeíráskor a microchippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Tarnabod Község Önkormányzata nevében a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm!

Ebadatlap letöltése:

Letöltés (.docx)

Ádám Zsuzsanna
jegyző


BEJELENTÉS kereskedelmi tevékenység végzéséről


KÉRELEM települési támogatás megállapításához


KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához