Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1 Bevezetés

A Tarnabod Község Önkormányzata (címe: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7.) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a www.tarnabod.hu honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásai során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az Adatkezelő kötelezettségeként írja elő, hogy az ügyfelek részére megfelelő tájékoztatást adjon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, továbbá, hogy elősegítse az érintettek GDPR szerinti jogainak gyakorlását.

Jelen tájékoztató a fenti jogszabályi kötelezettségek teljesítését szolgálja, célja, hogy az adatkezelések megkezdése előtt és azok folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassuk ügyfeleinket az adataik kezelésével kapcsolatos tényekről, jogokról valamint a hozzájáruláson alapuló adatkezelés konkrét céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az esetleges adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
• Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);
• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Adatkezelő adatai:
Név: Tarnabod Község Önkormányzata
Képviseli: Pető Sándor, polgármester
Székhely: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7.
Adószám: 15379573-1-10
Statisztikai számjel: 15379573-8411-321-10
Telefon: +36 36/497-310
E-mail cím: jegyzo@tarnazsadany.hu

Az Adatkezelő elérhetőségei, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
E-mail: jegyzo@tarnazsadany.hu
Telefon: +36 36/497-310
Honlap: www.tarnabod.hu

2 A weboldal látogatásához kapcsolódó adatkezelés

Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP-címe, böngészőjének típusa.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a webhely meglátogatásakor, illetve annak elhagyásakor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
• IP-cím: statisztikai célból
• Látogatás kezdő és befejező időpontja: statisztikai célból
• Böngésző: statisztikai célból
• Operációs rendszer típusa: statisztikai célból

2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

2.3 Az adatkezelés időtartama
A Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig.

3 Cookie-k alkalmazása kapcsán kezelt adatok

Az Adatkezelő, illetve külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Amennyiben a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem használja profilépítésre, nem alkalmazza automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat kifejezetten statisztikai céllal gyűjti és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében elemzi.
Az oldal használatakor a Látogató elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 155. § (4) bekezdése értelmében a felhasználó előzetes hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Elfogadom” gomb megnyomásával járul hozzá.

A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-helyi-tarolasi-beallitasainak-kezelese

Microsoft Edge: https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

MS Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Amennyiben a Látogató nem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében:
• hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadhat el új cookie-kat,
• hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

További információ a cookie-k használatáról az https://allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.

4 Google Analytics

Az Adatkezelőtől független harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó sütik statisztikai célból gyűjtenek információkat a látogatók munkamenetével kapcsolatban: a látogatott oldalak, keresések, a látogatás időtartama, esetleges hibaüzenetek stb.

A Google Analytics az adatokból statisztikai kimutatásokat készít, amely lehetővé teszi a honlap és az azon található funkciók fejlesztését, ezáltal a felhasználók számára biztosított élmények javítását, továbbá a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtását. A Google Analytics által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok kizárólag anonimizált módon, statisztikai kimutatások formájában kerülnek átadásra, így azokból sem közvetve, sem közvetlenül nem azonosíthatóak az egyes személyek. A Google Analytics által végzett adatkezelésért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további információkat az alábbi oldalon talál:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
A Google Analytics sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A Látogató vissza tudja utasítani azok használatát.

A másik típusú cookie-kat a Google Analytics szolgáltatása által alkalmazott sütikről való tájékoztatás céljából az Adatkezelő használja. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy az Érintettnek ne kelljen a honlapon minden alkalommal elfogadnia a sütik használatát, azáltal, hogy megjegyzik az IP-címet és a tájékoztatás megtörténtének tényét. Ezen két adat kivételével ezek a típusú sütik semmilyen más adatot nem gyűjtenek, így azokból sem közvetve, sem közvetlenül személyek nem azonosíthatóak.

5 Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése

5.1 Az adatkezelés célja
Az Érintett kérdésekkel, információkérésekkel, javaslatokkal fordulhat az Adatkezelőhöz, témákat ajánlhat a honlap szerkesztőinek, illetve elküldheti észrevételeit a honlappal és a községet érintő közérdekű ügyekkel kapcsolatban. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, illetve az érintett számára szükséges információkat.

5.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
• Az Érintett személyes adatai:
o Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
o Lakcím: kapcsolattartás
o E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
o Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
• A kapcsolatfelvétel témája
• A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg, egyéb fájlok, állományok

5.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

5.4 Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7., elektronikusan pedig a jegyzo@tarnazsadany.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

6 Facebook
Az Adatkezelő Facebook oldalán https://www.facebook.com/groups/1398740063626552 oldala — a tetszik/like — linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő által elkészített hírek és ajánlatok publikálásához saját Facebook üzenőfalán. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – www.facebook.com – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

6.1 Az adatkezelés célja
• Kommunikáció a Facebook.com által működtetett csatornákon.
Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha korábban az érintett kereste meg a közösségi oldalon keresztül az Adatkezelőt vagy közös megegyezésüknek megfelelően elfogadták egymást „ismerős”-nek.

• Információk megosztása, terjesztése
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb lehetőségekről.
Az Adatkezelő Facebook oldalán szöveges tartalmakat, képeket és videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

6.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
• Érintett publikus neve azonosítás, kommunikációhoz szükséges
• Érintett publikus e-mail címe: kapcsolattartáshoz szükséges
• Érintett küldött üzenete
• Érintett általi művelet eredménye (pl. értékelés, válaszadás stb.)

6.3 Az adatkezelés jogalapja
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a facebook használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független, a közösségi oldalhoz tartozó adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján –https://www.facebook.com/legal/terms található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő facebook oldalán közzétett tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található like/tetszik linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található dislike/nem tetszik linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

6.4 Az érintettek köre
Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a https://www.facebook.com/groups/1398740063626552 oldala és az oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

6.5 Az adatkezelés időtartama
Az érintett leiratkozásáig, az érintett kérésére törlésig.

7 Youtube videók használata

Az adott weboldal az Adatkezelő videóinak a lejátszásához a Youtube beágyazott funkcióit használja.

7.1 Az adatgyűjtés célja
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Amikor a Látogató elindítja egy beágyazott Youtube videó lejátszását, egy rövid számsorból, vagy karakter sorból álló program (cookie/süti) kerül telepítésre az eszközén, amely információkat gyűjt a felhasználó szokásairól. Tájékoztatjuk, hogy e tekintetben a Youtube (ill. tulajdonosa a Google) önálló adatkezelés végez. Az összegyűjtött információk többek között statisztikák készítésére szolgálnak, amelyek célja a felhasználóbarát működés elősegítése és a visszaélések megakadályozása.

7.2 A kezelt adatok köre
• a Youtube közösségi oldalakon a regisztrált felhasználónév, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

7.3 Az érintettek köre
Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és „lájkolta”, „kommentálta”, vagy más interakciójával érintette az adatkezelő weboldalait, publikált tartalmait.

7.4 Az adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

7.5 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a jogosult adatkezelők személye
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. A Youtube adatvédelmi intézkedéseivel kapcsolatban bővebb információkat az alábbi linken találhat: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy