Pályázatok

Kedvezményezett neve: Tarnabod Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi rendelő (MFP-HOR/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi rendelő fejlesztése Tarnabod községben (3075037894)

Szerződött támogatás összege: 14.226.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnabod Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program “Orvosi rendelők fejlesztése” alprogramjának keretében a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelésnek helyet adó, Kossuth Lajos utca 11. szám alatti épület tetőszerkezetének felújítását szeretné megvalósítani. A projekt keretében tervezett fejlesztést indokolja, hogy az orvosi rendelő épületének magastető fedése elhasználódott, beázik, a beázás nyomai több helyen is tapasztalhatók és láthatók. A függőeresz- és lefolyócsatorna elhasználódott, funkcióját nem tölti be, így a csapadékvíz az épület közvetlen közelében iszapolódik el. Ez a probléma az épület déli sarkánál süllyedést is eredményezett, a homlokzati falon repedések láthatók. A beázások miatt a fedélszék szerkezeti elemei átvizsgálandók, ahol szükséges, ott javításukra, megerősítésükre, esetleg cseréjükre is sor kerülhet. A meglévő héjazat a lécezéssel együtt teljes egészében elbontásra kerül és új cserepeslemez-héjazat váltja fel. A bádogozásokat, a homlok- és sablondeszkát szintén ki kell cserélni. A fedélszerkezet teljes faanyagát felületkezelni kell. A csapadékvizet az épület lábazatától el kell vezetni. A projekt része új villámvédelmi rendszer telepítése is.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Program a lakhatási körülmények javítására Tarnabodon és Erken, EFOP-2.4.3-18-2018-00017

Bemutatkozás

Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00017
Projekt címe: Program a lakhatási körülmények javítására Tarnabodon és Erken
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Konzorciumi partnerek neve:   Erk Községért Közalapítvány
                                                                     Tarnabod Község Önkormányzata
                                                                     Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.06.30.
Támogatási összeg: 25 440 209 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Megvalósítás (fő)helyszíne: Erk, Tarnabod

Tevékenységeink
A javasolt programban két hátrányos helyzetű településen, Erken és Tarnabodon szegregált körülmények között, szociális bérlakásban élő lakosság lakhatási körülményeinek javítása, az ott élők integrációjának elősegítése a cél.
A projekt keretében új szolgáltatások kerülnek bevezetésre a szegregátumban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében.